AIROBOT

Looptijd project: 
01/02/2018 tot 31/12/2018

Airobot ontwikkelt technologie om van drones vliegende robotten te maken voor mapping en inspectie toepassingen. Airobot maakt een volledig automatisch systeem zodat nauwkeurige data verzamelen en verwerken met drones veiliger, sneller en meer consistent kan gebeuren.

AlfaDrone is gespecialiseerd in luchtfotografie en luchtvideos. Zij zetten drones ook in voor landmetingen, het genereren van data voor een GIS (ortho foto en 3D-puntenwolk). Alfadrone heeft ook de kennis in huis voor het uitzetten van terreinen (precisie GPS) en het leveren van het eindproduct zoals een 3D terrein visualisatie met bijbehorende data en tools (ArcGIS).

“Airobot Mapper Pack 2.0”

Dit project zal bijdragen tot de ontwikkeling van de Airobot Mapper Pack, een product dat kan toegevoegd worden aan een drone om met deze op een eenvoudige manier mapping data aan te leveren. Deze Mapper Pack zal ook niet-gespecialiseerde gebruikers toe laten om een mapping vlucht te definiëren. De Pack zal de vluchtdata door geven aan de autopilot van de drone zodat steeds de juiste vlucht uitgevoerd wordt. De coördinaten van alle beelden worden met centimeter nauwkeurigheid bepaald door middel van RTK/PPK technologie. Na de vlucht kan de gebruiker alle data uploaden naar de Airobot processing server waar een 3D puntenwolk en orthomodel gegenereerd zullen worden.

Vandaag dient een drone operator paspunten aan te brengen op de grond om de resultaten met centimeter nauwkeurige positie te verkrijgen. Dit is een significante kost (tot 30%) van een opdracht. Ook het verwerken van de data is tijdrovend (ook 30% van de kost van een opdracht). Door een oplossing aan te bieden die toelaat deze paspunten te vermijden en de dataverwerking te automatiseren kan een operator zijn operationele kost significant verminderen.

 

Het doel van dit project is om de technologie die dit mogelijk maakt tijdens een echte opdracht te valideren en na te gaan of de gewenste besparingen voor de dronepiloot ook effectief gemaakt kunnen worden.

Om dit mogelijk te maken moeten volgende activiteiten uitgevoerd worden:

  • Integratie van de mapping technologie op het toestel van AlfaDrone
  • Implementatie van software-interface naar DJI A3 flight controller voor het doorsturen van waypoints en het opvragen van vluchtgegevens.
  • Opzetten van een prototype cloud verwerking van de data
  • Testen en valideren tijdens een opdracht van AlfaDrone

 

Dit project kadert in een grensoverschrijdende samenwerking met AlfaDrone. Dankzij deze samenwerking kan Airobot zijn technologie in de praktijk testen en kan AlfaDrone toegang krijgen tot technologie die zijn dienstverlening naar klanten zal verbeteren.

 

Voor meer info: http://www.airobot.eu/ 

Sponsors

Link2Innovate is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de volgende sponsors. Meer info: www.grensregio.eu