CEVAP TECHNOLOGY

Looptijd project: 
01/02/2018 tot 31/12/2018

De samenwerking tussen InOpSys en CEVAP heeft een tweedelig doel: een uitbreiding van het technology-portfolio van InOpSys realiseren, door toevoeging van de CEVAP-techniek, en nieuwe toepassingen voor de CEVAP-technologie identificeren, uitproberen en valideren door middel van het gezamenlijk uitvoeren van pilot tests. InOpSys heeft een sterk waterbehandelings-gebaseerd netwerk met mogelijke klanten en toepassingen beschikbaar in België; CEVAP heeft ditzelfde in Nederland. Door deze netwerken te combineren kan de samenwerking sneller en efficiënter resultaat opleveren, en kan er op een eenvoudiger wijze in zowel Nederland als België geacteerd worden, en daarmee ook in de grensregio. 

 

InOpSys en CEVAP vullen elkaar qua businessmodel en bedrijfsopzet perfect aan: InOpSys ontwikkelt geen eigen waterbehandelingstechnologie, maar gebruikt en combineert bestaande technologieën in een taylor-made opzet om precies die oplossing te creëren die wordt gevraagd bij een klant, en deze vervolgens ook snel en flexibel in te zetten. CEVAP ontwikkelt een nieuwe technologie die nog niet voortkomt in het portfolio van InOpSys, en in eigenaar van alle relevante informatie die nodig is om de CEVAP-techniek doeltreffend in te kunnen zetten op een applicatie. CEVAP heeft echter niet de structuur en middelen om complete oplossingen op te bouwen en in te zetten bij klanten. 

 

Voor meer info: http://www.cevaptech.com/

Sponsors

Link2Innovate is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de volgende sponsors. Meer info: www.grensregio.eu