GEVELSCAN

Looptijd project: 
01/02/2018 tot 31/12/2018

Gezien de enorme energetische vraag in de gebouwde omgeving aan warmte en koel-energie, is de gerealiseerde kwaliteit van de thermische schil een essentieel onderdeel van energiebesparende bouwprogramma’s voor ontwikkelaars en bouwers van bedrijven en woningen.

Gevelscan heeft zich gespecialiseerd in het zichtbaar maken van energetische en bouwfysische bouwkwaliteit tijdens de uitvoering en na oplevering. Om kwaliteitsborging te vereenvoudigen heeft Gevelscan een nieuwe ultrasone imaging (Ultragraphyx™) technologie ontwikkeld om kierdichting zichtbaar te maken. Al vanaf de cascofase van de bouw, wordt met de “Prescanbouw” methode (www.prescanbouw.nl) getest om kwaliteit van aansluitingen, isolatie en kierdichting te meten en hierna te visualiseren met thermografie, Ultragrafie en drukproeven.

In het Link2Innovate VES² project-(Visual Energie Efficiency Scan²), willen we samen met onze Belgische techno starter en partner, een specialist op het gebied van thermografische applicaties en tevens een expert in drukmetingen, een met Ultragraphyx™ gecombineerde duo-technologie ontwikkelen.

Hierdoor kunnen we aanzienlijk bijdragen aan het verlagen van de CO2 uitstoot, verlagen van de energiekosten, verbeteren van het comfort en gezondheid voor de gebruikers van woningen en gebouwen.
 

Voor meer info: http://www.gevelscan.nl/

Sponsors

Link2Innovate is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de volgende sponsors. Meer info: www.grensregio.eu