MARITECH

Looptijd project: 
15/02/2018 tot 31/12/2018
Maritech is een Belgische technostarter die met behulp van ecologische en innoverende technieken biofilm en gerelateerde contaminaties bestrijdt.
 
Om onze doelstelling te bereiken streven wij steeds naar technieken die:
  • milieuvriendelijk zijn (en eventueel gebruik van chemicaliën kunnen elimineren)
  • in-situ (CIP) kunnen worden toegepast (demontage vermijden)
  • kunnen worden toegepast tijdens bedrijf (dus standtijd van de installatie verhogen)
  • indien mogelijk, zowel curatief als preventief zijn

 

Dit door Interreg ondersteunde project heeft als doel het optimaliseren van een bestaande ultrasone laag-vermogen techniek voor het op ecologische en betaalbare wijze bestrijden van aangroei. Specifiek gaat het hier over het vermijden van bio-fouling en gerelateerde aanslag in koelers, zeekasten en scheepsromp.
Bio-fouling is een contaminatie die ontstaat door de systematisch accumulerende biofilm en het hechten van (micro)organismen en mineralen op oppervlakken in contact met een vloeistof.
 
Het project bestaat uit een vooronderzoek met studie van de bestaande installaties op het aangeboden proefschip van het Nederlandse partnerbedrijf. Vervolgens worden enkele (nog bijstuurbare) ultrasone systemen gemonteerd tijdens de bouw op de scheepswerf. Deze installaties zullen gedurende de commerciële vaart van het schip periodiek opgevolgd en bijgestuurd worden. Parallel aan de metingen aan boord zijn er ook proeven aan de wal ter optimalisatie van het gebruikte signaal-algoritme en best bruikbare materialen (anti-fouling verven, koeler coatings).
 
 
Voor meer info: http://maritech.org/

Sponsors

Link2Innovate is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de volgende sponsors. Meer info: www.grensregio.eu