MVH LOGISTICS en STUWADORING

Looptijd project: 
01/02/2018 tot 31/12/2018

Het Nederlandse bedrijf MVH heeft veel ervaring in het laden en lossen van (zee)containers en uitvoeren van logistieke processen. Het partnerbedrijf, Katoen Natie, is één van de belangrijkste verladers in Antwerpen.

MVH ontwikkelt een robot die autonoom de inhoud van (zee)containers kan laden en lossen. De robot is innovatief, omdat deze robot zelfstandig, kostenefficiënt en snel de inhoud van containers op pallets kan stapelen. Na het positioneren van de robot voor de container gaat de robot zelfstandig de container lossen. MVH werkt samen met een Vlaams partnerbedrijf uit de robotica, om in 2018 tot een eerste prototype van de robot te komen.

Binnen het Link2Innovate project zal Katoen Natie feedback en input geven aan MVH ten aanzien van specificaties en gebruikerswensen. Ook zal Katoen Natie faciliteren voor een producttest.

 

Voor meer info: https://www.ladenenlossenzeecontainers.com/

Sponsors

Link2Innovate is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de volgende sponsors. Meer info: www.grensregio.eu