NEXMOSPHERE

Looptijd project: 
01/02/2018 tot 31/12/2018

Nexmosphere optimaliseert de winkel ervaring door gebruik van sensoren waarmee consumentengedrag gemeten kan worden. Het systeem gebruikt een netwerk van sensoren die ingebouwd zijn in het winkelschap. Hiermee kan de consument getrackt worden en kunnen actuatoren, zoals video, audio, licht en beweging in gang gezet worden om de consument te beïnvloeden en/of te stimuleren.

Nexmosphere is middels Link2Innovate in contact gekomen met Xetal NV. Xetal heeft warmtesensoren technologie verder ontwikkeld in een systeem waarmee het mogelijk is om mensen te detecteren en te volgen binnen een bepaalde ruimte. Het systeem van Xetal wordt momenteel met name toegepast binnen de zorg. 

Het ontwikkelingsvlak is de ontwikkeling van een sensor die toegepast kan worden binnen de retail. Dit zal worden bereikt door een aantal software veranderingen in de micro-elektronica. Xetal heeft reeds een proof of concept; een actieve sensor en ervaring middels de toepassing van de meetwaarden. Hierdoor is dit samenwerkingsproject niet alleen economisch maar ook technisch haalbaar. 

 

Voor meer info: https://nexmosphere.com/

Sponsors

Link2Innovate is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de volgende sponsors. Meer info: www.grensregio.eu