PRE-FORMWORK

Looptijd project: 
01/02/2018 tot 31/12/2018

Pre-formwork ontwikkelt EPS-bekistingen voor de bouw. Bekistingen worden gebruikt in de bouw als hulpmiddel om beton te storten. Bekisting wordt normaal van hout gemaakt. In Nederland zijn de eerste testen met EPS-bekisting succesvol doorlopen. Een prototype test op een Vlaams bouwproject was minder succesvol. De EPS-bekisting bleek niet gebruikt te kunnen worden in samenwerking met spanbeton. In dit project zal de EPS-bekisting aangepast worden en zal het prototype getest gaan worden. Het partnerbedrijf is een Vlaamse onderneming die actief is in bekistingswerken. Binnen het Link2Innovate project zal dit partnerbedrijf feedback en input geven aan Pre-formwork ten aanzien van specificaties en gebruikerswensen. Ook zal het bedrijf faciliteren voor een producttest.

Sponsors

Link2Innovate is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de volgende sponsors. Meer info: www.grensregio.eu