SPACEPAL

Looptijd project: 
01/09/2017 tot 31/08/2018

SpacePal is een integrator van mechanische en mechatronische 3D-scanning hardware voor niche toepassingen zoals riool- inspectie/inventarisatie. SpacePal ontpopt zich op die manier als flexibele OEM partner van aanbieders van totaal-oplossingen en service providers.

SpacePal’s 3D-scanning platformen zijn robuust, innovatief/creatief, gebruiksvriendelijk, en betaalbaar. Momenteel wordt aan de SewerMapper gewerkt, een toestel dat riool inspectieputten visueel en geometrisch scant, die data linkt aan GPS-coordinaten en zo het geheel in kaart kan brengen. Tijdens het traject wordt met een aannemingsgroep in de wegenbouw uit NL samengewerkt.

Partijen hebben besloten om een samenwerking aan te gaan voor het testen en verder ontwikkelen van de SewerMapper. SpacePal ontwikkelt de SewerMapper verder tot een gebruiksklaar demotoestel, zodat het Nederlandse partnerbedrijf de SewerMapper onder andere in een bedrijfswagen tot een zelfstandig werkende unit kan ombouwen waarmee testen kunnen worden uitgevoerd.

Nadat het testen voldoende kwaliteit zal hebben gewaarborgd, zal de unit voor demonstraties en beurzen worden ingezet ter ondersteuning van het verkoopproces. Om die doelstellingen te bereiken moet SpacePal de technologie achter de SewerMapper verder op punt zetten. Het Nederlandse partnerbedrijf aan zijn kant helpt bij deze ontwikkeling door feedback op reeël gebruik en toepassing van de SewerMapper te geven. Om daarna met het prototype potentiële klanten te bereiken zal de marketing en bouw van een ‘standalone’ unit (met behulp van het Nederlandse partnerbedrijf) volgen.

 

Acties die SpacePal gedurende het traject onderneemt om tot een succesvolle samenwerking te komen tussen 01/09/17 en 31/08/18 zijn onder andere:

  • Verder ontwikkelen van de SewerMapper op architecturaal en hardwarematig vlak,
  • Ontwikkelen van de benodigde besturingssoftware en user interface,
  • Bouwen van werkend prototype en demotoestel,
  • Testen op bestaande rioleringsputten,
  • Verbeteren prototype na testen en feedback,
  • Definitieve versie aanleveren aan Nederlands partnerbedrijf voor inbouw,
  • Marketingstrategie met Nederlands partnerbedrijf op punt stellen.

 

Meer info: http://www.spacepal.eu/ 

Sponsors

Link2Innovate is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de volgende sponsors. Meer info: www.grensregio.eu