XERYON

Looptijd project: 
15/02/2018 tot 31/12/2018

Xeryon zet sinds zijn oprichting in 2013 in op de ontwikkeling van piezo technologie onder de vorm van compacte en nauwkeurige piezo stages.

In dit project wensen we het optimaal keramische materiaal voor onze piezo stages te bepalen. Tijdens het traject wordt met een bedrijf uit Nederland samengewerkt.

Acties die Xeryon gedurende het traject onderneemt om tot een succesvolle samenwerking te komen tussen 15/02/2018 en 31/12/2018 zijn onder andere:

  • Opstellen van de materiaalspecificaties
  • Testprotocol definiëren om de eigenschappen van het keramisch materiaal te valideren
  • Valideren van verschillende keramische materialen volgens het testprotocol

 

Voor meer info: https://www.xeryon.com/ 

Sponsors

Link2Innovate is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de volgende sponsors. Meer info: www.grensregio.eu