Bent u een jong technologiebedrijf?

Bent u een jong en innovatief technologiebedrijf dat innovatieve toepassingen van sleuteltechnologieën ontwikkelt? Wenst u deel te nemen aan Link2Innovate? 

​Voordelen

Samenwerking op maat met potentiële klant over de grens

Als jong technologiebedrijf durft u risico's nemen en gaat u volop voor nieuwe ideeën, maar pilot toepassingen of klanten vinden is niet altijd vanzelfsprekend. Nogal wat bedrijven staan immers huiverachtig tegenover een samenwerking met een jong bedrijf met weinig of geen track-record. Via Link2Innovate helpen we u aan een launching customer door u te linken aan een geïnteresseerd bedrijf of organisatie aan de andere kant van de grens. Door samen te werken met een partnerbedrijf uit het buitenland maakt u uw innovatieve product of dienst marktklaar.

Subsidie

U ontvangt financiële ondersteuning voor de experimentele ontwikkeling van uw innovatieve product of dienst en de coaching van uw project. U kan beschikken over een subsidie van €11.250.  45% van de gemaakte kosten voor de experimentele ontwikkeling en samenwerking die rechtstreeks met het project verband houden, komen in aanmerking voor subsidie. Dit omvat personeelskosten, kosten van externe consultants en dienstverleners, reiskosten, uitrustingskosten en investeringsuitgaven. Voor de overige 55% van de kosten staat u zelf in voor de financiering.

Coaching

Tijdens het project krijgt u professionele ondersteuning van een businesscoach die de skills en ervaring heeft om met gevestigde bedrijven samen te werken en die u kan helpen bij het succesvol in de markt zetten van uw product of dienst.

 

Wie kan deelnemen?

Om in aanmerking te komen voor deelname aan Link2Innovate moet u als startend / jong bedrijf onder meer voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  • een KO of KB zijn;

  • van maximum 8 jaar oud (opgericht na 1 april 2009);

  • met een uitbatingszetel in de grensregio Vlaanderen-Nederland (of met een uitbatingszetel buiten deze grensregio indien voldoende gemotiveerd dat de effecten van de beoogde samenwerking ook ten gunste zijn van de grensregio Vlaanderen-Nederland);

  • een innovatief product of dienst ontwikkeld hebben voor slimme toepassingen van sleuteltechnologieën of een ICT-toepassing die met die sleuteltechnologieën te maken hebben;

  • in samenwerking willen treden met potentiële afnemers van uw producten aan de overzijde van de landsgrens.

De volledige lijst met deelnamecriteria vindt u in de FAQs.

 

Sleuteltechnologieën

De EC heeft zes sleuteltechnologieën (Key Enabling Technologies - KET’s) geïdentificeerd: micro- and nanoelectronica, fotonica, nanotechnologie, industriële biotechnologie, geavanceerde materialen, geavanceerde fabricatiesystemen en –processen. Ook ICT-toepassingen die met die sleuteltechnologieën te maken hebben, komen in aanmerking voor Link2Innovate. 

 

Experimentele ontwikkeling

U dient een innovatief product of dienst te hebben dat de mogelijkheid biedt om door verdere ontwikkeling, in samenwerking met bestaande bedrijven of publieke organisaties over de grenzen van de grensregio heen, te leiden naar belangrijke nieuwe business.

Experimentele ontwikkeling kan prototyping, demonstraties, pilotontwikkeling, testen en validatie omvatten van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten in omgevingen die representatief zijn voor het functioneren onder reële omstandigheden, met als hoofddoel verdere technische verbeteringen aan te brengen aan producten, procedés of diensten die niet grotendeels vast staan. Dit kan de ontwikkeling omvatten van een commercieel bruikbaar prototype of pilot die noodzakelijkerwijs het commerciële eindproduct is en die te duur is om te produceren alleen met het oog op het gebruik voor demonstratie- en validatiedoeleinden.

Onder experimentele ontwikkeling wordt niet verstaan routinematige of periodieke wijziging van bestaande producten, productielijnen, fabricageprocessen, diensten en andere courante activiteiten, zelfs indien die wijzigingen verbeteringen kunnen inhouden. Onder experimentele ontwikkeling wordt ook niet verstaan het opzetten van een pure commerciële samenwerking.

 

Hoe deelnemen?

Wil u weten of uw bedrijf en uw project in aanmerking komt om deel te nemen? Neem dan contact op met één van de projectpartners