Hoe verloopt de selectieprocedure?

Geïnteresseerde bedrijven dienen zich aan te melden via een van de projectpartners. Detectie, screening en matchmaking gebeuren doorlopend tijdens de looptijd van Link2Innovate. Bij een positieve screening van het technologiebedrijf wordt door de projectpartner een identificatiefiche opgemaakt. Deze identificatiefiche wordt doorgegeven aan de projectpartners aan de andere kant van de grens om na te gaan of in hun ecosysteem bedrijven of organisaties zijn waarmee de het technologiebedrijf zou kunnen samenwerken. Op de stuurgroepbijeenkomsten van Link2Innovate stellen de projectpartners de bedrijven of organisaties voor die in aanmerking komen voor grensoverschrijdende samenwerking met het gedetecteerde technologiebedrijf.

Indien er wederzijdse interesse is tussen een jong technologiebedrijf en een bedrijf/organisatie voor grensoverschrijdende samenwerking in het kader van Link2Innovate en dit laatste bedrijf/organisatie aan haar verplichtingen met betrekking tot de de-minimisregelgeving heeft voldaan, komt het samenwerkingsproject in aanmerking voor selectie door de Stuurgroep.

De Stuurgroep beslist welke samenwerkingsprojecten worden goedgekeurd en onder welke voorwaarden. Bij de selectie van de meest beloftevolle samenwerkingsprojecten worden volgende beslissingscriteria (mee) in overweging genomen:

  • Meerwaarde voor de Grensregio Vlaanderen-Nederland
  • Technisch-economische haalbaarheid
  • Innovatie-inhoud
  • Uitvoerbaarheid binnen projectperiode
  • Kansen op blijvende samenwerking.