Hoeveel bedraagt de subsidie?

De geselecteerde technologiebedrijven kunnen via Link2Innovate beschikken over een subsidie van 11.250€.

Per deelnemend project wordt er een budget van 25.000 € voorzien voor kosten die in aanmerking komen voor subsidie. Dit budget bestaat uit 20.000 € voor kosten m.b.t. de experimentele ontwikkeling van het product/dienst om deze optimaal af te stemmen op de behoeften van het gevestigde bedrijf waarmee het technologiebedrijf samenwerkt en 5.000 € voor het inhuren van een business coach die beide partijen zal bijstaan bij het opzetten en de uitvoering van het samenwerkingsproject.

Van deze toegekende budgetten kan maximaal 45 % gesubsidieerd worden via Link2Innovate. De overige 55% is ten laste van het technologiebedrijf. Het gaat hierbij om privaat kapitaal. Cofinanciering door publieke instanties is hiervoor niet toegelaten.