Wat is de looptijd van een samenwerkingstraject binnen Link2Innovate?

Er wordt gestreefd naar een maximale projectduur van 12 maanden. Doel is om binnen deze termijn tot concrete resultaten te komen.