Wat is een kleine onderneming (KO) of klein bedrijf (KB)?

Een kleine onderneming of een klein bedrijf is een onderneming waar minder dan 50 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal 10 miljoen EUR niet overschrijdt. Informatie over mogelijke moeder- en dochterorganisaties dient, afhankelijk van de grootte van hun participatie, mee in overweging genomen te worden. Om te bepalen of een onderneming een KO of KB is, dient de KMO-test van Interreg ingevuld te worden. Deze is opgesteld conform de Europese KMO-definitie. Voor de berekening van deze indicatoren wordt verwezen naar de Verordeningen EU 70/2001 en EU 364/2004, en de Aanbeveling van de Europese Commissie “2003/361/EG” van 6 mei 2003 (kennisgeving onder nummer C(2003) 1422).