Wat zijn de deelnamecriteria als technologiebedrijf?

 

  Om in aanmerking te komen voor deelname aan Link2Innovate moet u als startend/jong technologiebedrijf voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  • organisatie met rechtspersoon;
  • Kleine onderneming (KO) of Klein bedrijf (KB);
  • minder dan 7 jaar geleden opgericht te rekenen tot de startdatum van Link2Innovate (dus opgericht op of na 1 april 2009);
  • met een uitbatingszetel in de Grensregio Vlaanderen-Nederland of uitbatingszetel buiten deze grensregio indien voldoende gemotiveerd dat de effecten van de beoogde samenwerking ook ten gunste van de Grensregio Vlaanderen-Nederland zijn;
  • geen onderneming in moeilijkheden zoals gedefinieerd in het kader van de voorschriften inzake staatssteun van de Europese Unie;
  • geen onderneming ten aanzien waarvan een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een besluit van de Europese Commissie waarbij eerdere steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard;
  • innovatief product of dienst ontwikkeld hebben dat verder dient geoptimaliseerd te worden door samenwerking met een ander bedrijf of organisatie;
  • actief in sleuteltechnologie en/of ICT ondersteunend voor sleuteltechnologie;
  • bereidheid tot samenwerking over de grens;
  • experimentele ontwikkeling met grensoverschrijdende partner in het kader van Link2Innovate moet een belangrijke stap zijn voor de doorbraak van het product of dienst;
  • nood hebben aan en medewerking verlenen aan ondersteuning door een externe business coach om het samenwerkingsproces succesvol te kunnen doorlopen;
  • bereid zijn en ook de capaciteiten hebben om te voldoen aan alle vereisten van deelname als Project Partner Light aan het Link2Innovate project;
  • mogelijkheid om binnen de beschikbare budgetten en binnen een maximale projectduur van 12 maanden tot concrete resultaten te komen onder de vorm van een grensoverschrijdende samenwerking.  Indien noodzakelijk kan deze projectduur door de Stuurgroep verlengd worden op basis van een gemotiveerde aanvraag door de samenwerkende partijen.  De uiterste einddatum van 31 december 2018 voor partner light trajecten kan echter in geen geval overgeschreden worden.