Kamp C

Kamp C is sinds 2003 het Centrum voor duurzaam bouwen en wonen en heeft in deze pioniersrol de nodige expertise opgebouwd. Op de terreinen van het centrum is er een bedrijvenzone van een viertal hectare ter beschikking en een bedrijvencentrum met een incubatorfunctie. Startende bouwbedrijven die een link hebben met duurzaamheid krijgen de kans om tegen een voordelig tarief kantoorruimte te huren en nadien door te groeien naar een eigen gebouw op de bedrijvenzone van Kamp C.

Gezien de huidige ontwikkelingen omtrent bouwen, zijn er met name jonge technologiebedrijven rond geavanceerde materialen en geavanceerde fabricatiesystemen actief in de bouwsector. Kamp C is recent ook begonnen met het creëren van clusters rond o.a. 3D printen en de circulaire economie. Als Vlaams Steunpunt is er een verbinding met alle lokale overheden en als Vlaamse Cleantech Antenne voor de Bouwsector binnen de Vlaamse Steunpunten is er een nauwe samenwerking en informatie deling. Verder zijn er ook sterke linken met Confederatie Bouw en Bouwunie. Gezien deze grote verwevenheid in de bouwsector en de incubatorrol die Kamp C vervult, is er een goede uitganspositie om linken te leggen tussen innovatieve jonge technologiebedrijven en gevestigde bedrijven en omgekeerd.

Naam contactpersoon: 
Angela Hardt
Telefoon contactpersoon: 
+32 14 27 96 50
E-mail contactpersoon: