Leuven.Inc

Leuven.Inc is als horizontaal netwerkplatform opgericht in 2000 en ondersteunt sinds de start de technostarters/groeiers in hun bedrijfsvoering aan de hand van ondernemerscafé’s, themasessies, open meetings, workshops, visionaire seminaries en managementopleidingen.

Bij de officiële lancering van Leuven.Inc op 18 november 1999, heeft het netwerk de volgende missie meegekregen:

  • een permanente brug te slaan tussen de ondernemende kenniscreatoren, de technologie-ondernemers, en de ondersteunende consultants, financiers, socio-economische partners die dergelijke kennis aanvullen, omvormen en uitbouwen tot een gezonde en dynamische, toekomstgerichte groeigedreven welvaart
  • een communicatieplatform te zijn dat deze partijen bijeenbrengt. Hiertoe zet Leuven.Inc aangepaste opleidingen op zowel voor leden van het netwerk als voor een ruimer publiek
  • actief deel uitmaken van het internationale netwerk van de kennisgemeenschap met als doel te wijzen op de troeven van de regio als actief knooppunt van een globale kennis- en netwerkeconomie.

 

De doelgroep en ook de herkomst van de deelnemende bedrijven is zeker niet beperkt tot de Leuvense regio maar van bij aanvang maken ook hightech groeibedrijven uit alle Vlaamse universiteiten/regio deel uit van de verschillende trajecten die werden georganiseerd.

Leuven.Inc is als bedrijvenplatform sinds 2003 gehuisvest in het Innovatie-en Incubatiecentrum in Leuven, en als dusdanig ook nauw betrokken in het ondersteunen van technostarters die zich in het I&I huisvesten. Daarnaast zijn er intensieve contacten met de andere incubator (Bio-Incubator) waar voornamelijk bedrijven uit de Life Sciences zich vestigen, en ook met de bedrijven die binnen het Wetenschapspark ondergebracht zijn.

Naam contactpersoon: 
Nicole De Smyter
Telefoon contactpersoon: 
+32 486 50 40 35
E-mail contactpersoon: