Airobot Mapping AiroCore

Vandaag dient een drone operator paspunten aan te brengen op de grond om de resultaten met centimeter nauwkeurige positie te verkrijgen. Dit is een significante kost (tot 30%) van een opdracht. Ook het verwerken van de data is tijdrovend (ook 30% van de kost van een opdracht). Door een oplossing aan te bieden die toelaat deze paspunten te vermijden en de dataverwerking te automatiseren kan een operator zijn operationele kost significant verminderen.

Idee
Het samenwerkingstraject dat opgestart wordt zal bijdragen tot de ontwikkeling van de “Airobot Mapping AiroCore”, een product dat toegevoegd kan worden aan een drone om met deze op een eenvoudige manier mapping data aan te leveren. Deze Mapping AiroCore zal ook niet-gespecialiseerde gebruikers toe laten om een mapping vlucht te definiëren. De AiroCore zal de vluchtdata doorgeven aan de autopilot van de drone zodat steeds de juiste vlucht uitgevoerd wordt. De coördinaten van alle beelden worden met centimeter nauwkeurigheid bepaald door middel van RTK/PPK technologie. Na de vlucht kan de gebruiker alle data uploaden naar de Airobot processing server waar een 3D puntenwolk en een orthomodel gegenereerd zullen worden.
Plan

Om dit mogelijk te maken moeten volgende activiteiten uitgevoerd worden:

  • Integratie van de mapping technologie op het toestel van AlfaDrone
  • Implementatie van software-interface naar de flight controller voor het doorsturen van waypoints en het opvragen van vluchtgegevens.
  • Opzetten van een prototype cloud voor verwerking van de data
  • Testen en valideren tijdens een opdracht van AlfaDrone

Onder begeleiding van coach Michael Maes werd een operational manual procedure opgesteld om met een experimenteel droneplatform op een wettelijk correcte manier vluchten te kunnen uitvoeren.

Uitvoering

Een investeringsronde en aanwervingsproblematieken zorgden ervoor dat het project een tragere start kende dan voorzien. Toch werden alle mijlpalen gerealiseerd met het opleveren van de nodige technologie bouwblokken.

Meerwaarde

Deelname aan dit project was zeer belangrijk voor Airobot, aangezien de ontwikkelde technologie de basis vormt voor de mapping toepassingen die in de loop van 2019 gecommercialiseerd zullen worden.
De samenwerking zelf heeft geen bijdrage geleverd aan het commercieel succes van de PPL.

Toekomst

Bij de start van het project waren enkel de oprichters tewerkgesteld bij Airobot. Eind februari 2019 stelde Airobot al 4 FTE’s te werk en een vijfde FTE is gepland begin mei 2019. Deze mensen werken allen verder op de technologie waarvan een deel in het Link2Innovate project werd ontwikkeld. Indien de verdere commercialisatie volgens plan verloopt zal Airobot tegen 2022 13 mensen tewerkstellen.