Autonome laad- en losrobot

MVH heeft in de praktijk ondervonden dat de huidige hulpmiddelen om zeecontainers te laden en te lossen vaak niet voldoen. Om succesvol op de markt te zijn is een prototype robot vereist die op een menselijke manier werkt. De robot dient daarbij ogen (computer vision) en handen (fijnmechanisch grijpermechanisme met volledige bewegingsvrijheid) te hebben, zodat volledig autonoom snel alle zak- en stukgoed in een container gelost kan worden.

Idee
MVH heeft veel ervaring in het laden en lossen van (zee)containers en uitvoeren van logistieke processen. Samen met het robotica bedrijf Voxdale wordt een autonome laad- en losrobot ontwikkeld. De robot is innovatief, omdat deze zelfstandig, kostenefficiënt en snel de inhoud van containers op pallets kan stapelen. Na het positioneren van de robot voor de container kan deze zelfstandig de container lossen. Doel is om in 2018 tot een eerste prototype (proof of principe) van de robot te komen. Vanuit de samenwerking met Katoen Natie zal feedback en input verzameld worden waardoor MVH de laad- en losrobot kan afstemmen op de specificaties en wensen van de gebruikers. Finaal wordt dan een producttest gefaciliteerd door Katoen Natie.
Plan
  • Afstemmen van productspecificaties en prioritering van de functionaliteiten
  • Ontwikkelen van een eerste prototype
  • Testen en valideren van de laad- en losrobot
Uitvoering

In het begin bleek het een grotere klus dan gepland om de user requirements eenduidig vastgelegd te krijgen. Hierdoor is de mijlpaal ‘user requirements & systeem ontwerp’ niet gehaald.

Bij de daadwerkelijke ontwikkeling bleken meer iteraties nodig voor het ontwikkelen van een geschikte gripper dan gepland.

Daarna kwam het proces echter in een versnelling waardoor de resterende mijlpalen wel behaald werden, zij het echter met het accepteren van een aantal performance concessies. Doordat het prototype eind november qua performance nog niet on target was, is besloten eerst op 20 december een kleinere, goed bevriende andere klant eerst uit te nodigen ter voorbereiding op de daadwerkelijke demonstratie aan Katoen Natie.

Op 10 januari heeft de geplande demo plaatsgevonden, met een positieve en goede inhoudelijke terugkoppeling.

Meerwaarde

Belangrijkste waarde voor MVH was technisch aan een belangrijke en kritische klant aantonen dat in tegenstelling tot bestaande semi-autonome oplossingen een autonome opstelling mogelijk is die in 1,5 uur tijd een container met zakgoed kan laden of lossen.

Voor Katoen Natie is het belangrijk dat men enerzijds een toekomstige oplossing heeft die hun kostprijs verlaagt. Minstens even belangrijk is dat deze robot een oplossing kan bieden om het tekort aan geschikt personeel op te vangen.

Toekomst

De samenwerking werd door beide partijen als positief ervaren. Technostarter en partner zijn bereid om actief inhoudelijk samen te werken om verdere ontwikkelingen mbt het robot systeem vorm te geven.

Vooralsnog betreft het een prototype die de interesse verder omhoog heeft gestuwd. Het echte succes moet in een later stadium blijken wanneer er een industriële versie beschikbaar komt. Uiteraard draagt de samenwerking enorm bij aan het gericht en snel ontwikkelen naar een oplossing die voor alle logistieke marktpartijen interessant is. Overigens is het vermeldenswaardig dat er zich al meer dan 5 geïnteresseerde andere partijen hebben gemeld.