Hardmetallische deklagen voor vlakstaal walsen

Cilinders zijn hoog getolereerd op het vlak van de kwaliteit van de deklaag alsook de marge op de nabewerking. Vandaar dat nieuwe ontwikkelingen zich moet richten op het volledige maakproces.

Idee
LCV en De Rooy hebben besloten om in het kader van het Link2Innovate project een samenwerking aan te gaan voor het doorontwikkelen van hardmetallische deklagen voor vlakstaal walsen. Doel is met het laser cladding process de lagen aan te brengen waarbij deze vervolgens middels externe slijptechniek op maat gebracht worden ter vervanging van de traditionele hardchroom deklaag die sedert 2017 verboden is.
Plan

Samen met coach Tom De Bruyne werd onderstaand stappenplan uitgewerkt:

  • Begeleiding van LCV omtrent juridische en commerciële afspraken met De Rooy Techniek
  • Leveren van testwals 1 aan De Rooy techniek
  • Testen mbt
    - extern slijpen
    - slijptoegift optimalisatie
  • Ontwikkeling en toevoeging van Process Qualification Rapport (PQR)
  • Validatie
Uitvoering

Het project kende een voorspoedig verloop. Een testwals is gemaakt en er is een volledige productiekwalificatie gedaan. De validatie van de use-case validatie is nog in uitvoering. De reden is de performantie, de voorziene performantie van de testwals was gedefinieerd als een levensduur van 3 maand. De rol is momenteel in operatie zonder slijtage. Besluit is dus al dat de case positief zal zijn maar zolang de rol in productie zit is de testcase niet afgelopen.

Meerwaarde

De voornaamste troef was de validatie van de testcase met daarbij de mogelijkheid voor het opzetten van een productie-integratie.

Toekomst

De valorisatie is nog niet van start gegaan. Wel zijn de nodige voorbereidende stappen genomen om vervolgprojecten te bespreken en te testen zodat deze samenwerking de start kan zijn van een fase van continue groei. Beide betrokken partijen hebben dan ook de uitdrukkelijke intentie om verder samen te werken.