Powerbox

Door deze proefopstelling in het Nederland te realiseren waar de wetgeving flexibeler is, konden wij een aanzienlijke tijdswinst boeken in de verdere ontwikkeling van onze Powerbox - Hugo Vandenborre
 

Wij willen energie pakken van de buitenwereld wanneer het kan, en gebruiken wanneer het nodig is - Derk Bruinskool Leeuwsma (Live Free Project 1 BV)

De energietransitie is een van de meest actuele thema’s van het afgelopen decennium. Nederland wil bijvoorbeeld in het jaar 2050 overgestapt zijn naar een volledig duurzame energievoorziening. Deze energievoorziening dient bovendien betaalbaar en betrouwbaar te zijn voor consumenten en voor bedrijven.
In dat kader heeft LiveFree zich de ambitie gesteld om proefconcepten op te zetten die wonen, energie en mobiliteit op een slimme manier combineren. De proefopstelling in Texel waar 4 CO2-neutrale corporatiewoningen wordt gerealiseerd is er daar één van.

Idee
De revolutionaire Solenco Powerbox™ gebruikt de overtollige elektriciteit die door zonnepanelen is geproduceerd om water te splitsen in waterstof en zuurstof. De waterstof wordt als brandstof opgeslagen in een tank. Wanneer de zonnepanelen te weinig stroom produceren, wordt de waterstof weer naar de Solenco Powerbox™ geleid. Die zet deze brandstof om in stroom en in warmte voor de verwarming en het sanitair water. Het product is uniek omdat het niet alleen goedkoper is dan de gangbare oplossingen voor energieopslag (zoals batterijen), maar het is het enige product dat volledige onafhankelijkheid van het elektriciteits- en gasnetwerk mogelijk maakt. Samen met de Nederlandse conceptontwikkelaar Live Free Project 1 BV wilde Solenco Power een proefopstelling realiseren in een regelluwe zone op het Nederlandse waddeneiland Texel in Nederland. Dankzij deze grensoverschrijdende samenwerking kan een geïntegreerde “woning-energievoorziening” oplossing aangeboden worden.
Plan

Om de vooropgestelde proefopstelling binnen de projecttermijn te realiseren, werd vorm gegeven aan een plan van aanpak dat resulteerde in onderstaande milestones:

  • Vooronderzoek en bespreking met de lokale overheid
  • Bespreking van een eerste uitgewerkt voorstel
  • Afronding en definitie van het uiteindelijke voorstel
  • Oplevering van de geïntegreerde proefopstelling
Uitvoering

Het project kende een voorspoedig verloop en er waren geen noemenswaardige afwijkingen van het origineel uitgetekende stappenplan.
Dat resulteerde in een concreet resultaat met de proefopstelling van 4 CO2-neutrale corporatiewoningen die een slimme combinatie tussen wonen, energie en mobiliteit realiseert. De Solenco Powerbox maakt het in deze opstelling mogelijk om energie te nemen wanneer het kan en vrij te geven wanneer het nodig is. 

Meerwaarde

De Powerbox werd voor een eerste keer uit zijn testomgeving gehaald en in een reële toepassing geïntegreerd, namelijk in een CO2-neutrale woning.

Door de samenwerking met Live Free te realiseren vond Solenco Power makkelijker toegang tot Nederlandse regelgeving en gewoontes. Daarenboven blijken de Nederlandse regels flexibeler dan de Belgische wat Solenco Power een belangrijke tijdswinst opleverde in de verdere ontwikkeling van de Powerbox.

Voor Live Free bood de samenwerking met Solenco de mogelijkheid om een CO2-neutraal huis te bouwen onafhankelijk van aardgas. Dit kan een zeer belangrijke stap zijn rekening houdend met de Nederlandse plannen om een volledige uitstap uit aardgas te realiseren. De realisatie van deze proefopstelling paste voor hen dan ook perfect in hun doelstelling om een voorbeeld te creëren dat beantwoordt aan de uitdagingen die de energietransitie met zich meebrengt.

Toekomst

De realisatie van dit proefproject is een mooie referentie voor LiveFree. Mede hierdoor zijn zij momenteel in negotiatie met diverse partijen die stapsgewijs de overgang naar CO2-neutrale energievoorziening wensen te implementeren.
De economische return van het project voor Solenco Power is momenteel moeilijk in te schatten. Verwacht wordt dat dit proefproject leidt tot meerdere toepassingen die de actieradius en dus ook de economische return voor hen zullen vergroten.
Concreet resultaat is alvast de realisatie van Solenco Power BV, een spin-off in Nederland waarin om te starten 3 extra mensen zullen worden tewerkgesteld.