Senseradar

Een goede nachtrust is één van de basisbehoeftes van ieder mens. Daarenboven wordt heden ten dage alles slimmer. Maar uw bed, waar u het meest tijd doorbrengt, heeft wat dat laatste betreft nog een inhaalbeweging voor de boeg. Daar willen de ondernemers via dit samenwerkingstraject verandering in brengen.

Idee
Van Cadsand heeft sinds een paar jaar de Sleepradar: een innovatieve device die in een matras wordt geïntegreerd en geheel contactloos uw slaap analyseert en tips geeft hoe die te verbeteren. Daarmee kan ook een gedegen advies worden gegeven voor aanpassingen aan het matras. De Sleepradar is onzichtbaar in de bovenste laag van het matras verwerkt. Doelstelling van dit samenwerkingstraject is een doorontwikkeling te realiseren van de Sleepradar naar de Senseradar. De Senseradar betreft een valorisatie van een nieuwe radartechniek, welke mogelijkheden biedt om nauwkeuriger diverser te meten dan de Sleepradar. De techniek is contactloos en kan door een veelvoud aan materialen heen meten. Zoals door een bed bijvoorbeeld. Dit betekent dat de sensor universeel onder elk bed gepositioneerd kan worden, maar door de unieke techniek ook mogelijkheden biedt voor andere meubels zoals stoelen of banken. Kortom, een revolutionaire verbetering ten opzichte van bestaande sensortechnieken van gekende spelers.
Plan

Onder begeleiding van coach Tom Willaert werden onderstaande doelstellingen vastgelegd:

  • Afstemming van productspecificaties en prioritering van de functionaliteiten
  • Ontwikkeling van een prototype
  • Testopstelling creëren
  • Testen en valideren van de sensor in de winkels van Artma
Uitvoering

Het project verliep grotendeels volgens het vooropgestelde plan van aanpak. De fysieke testen met personen duurde allen veel langer dan voorzien. Door administratie en vakanties werden een aantal stappen achteruit verschoven zonder de projectdoelstellingen in het gedrang te brengen.

Alle mijlpalen zijn behaald. Er werd veel (soms verrassende) feedback verzameld bij de eerste test van gebruikers en uit de goede feedback met veel bevestigingen bleek de meerwaarde van het te ontwikkelen product.

De voornaamste wijzigingen ten opzichte van het plan van aanpak waren de aanvang voor de testen en meetings. Omdat de testen voor een groot deel in winkels werden uitgevoerd, werden ze af en toe gestopt door “gewone” klanten. Om dit te tackelen zijn wij vroeger begonnen en meer op afspraak met eindgebruikers gaan werken.

Meerwaarde

De feedback van de Vlaamse partner en zijn klanten is de belangrijkste meerwaarde. Door deze feedback en door de testen kan Senseradar nu een product op de markt zetten dat veel meer aansluit aan de behoefte van de eindgebruiker. De Minimal Viable eisen voor het product konden veel beter in kaart gebracht worden. Dit resulteert is zeer concurrentieel product met unieke verkoopsargumenten.

Toekomst

Door de samenwerking via Link2Innovate werden de contacten met onze Vlaamse partner sterk verbeterd. Op langere termijn opent dit perspectieven voor een omzetstijging die zonder deze samenwerking niet of later zou zijn ontstaan.
De samenwerking is blijvend. Medio 2019 word het eerste product gelanceerd in een gezamenlijke kick off.