Sympark

Het Parkeer Platform biedt gemeenten en parkeer exploitanten de mogelijkheid om parkeergarages en terreinen open te stellen voor reserveringen onder de voorwaarden die de gemeenten en exploitanten zelf stellen. De parkeerplekken kunnen geserveerd worden via applicaties van Service Providers, maar ook via een widget op eigen websites. - Monotch

Het vinden van een parkeerplaats in steden en voor de bestuurder onbekende gemeentes is niet evident. Zoekverkeer is de verzamelnaam voor verkeer dat bestaat uit auto’s die op zoek zijn naar een parkeerplaats en die hierdoor vlot verkeer in de binnenstad belemmeren. Doorstroming is dan ook van essentieel belang: “Informatie en reserveringsystemen kunnen de gemiddelde rijafstand van zoekverkeer met een factor 2 laten dalen ten opzichte van een ‘blind search’.” (CROW 2017, “Parkeren en gedrag Een totaaloverzicht van alle relevante kennis op het gebied van parkeren en gedrag”).

Idee
Doelstelling van het samenwerkingstraject is de verdere ontwikkeling van de technologie van Monotch in samenwerking met het partnerbedrijf om te komen tot een geautomatiseerd dataplatform waarop real-time data van relevante (parkeer)sensoren uit Vlaanderen voor de eindgebruikers kunnen worden gevisualiseerd en als tool ingezet kan worden voor klanten.
Plan

Onder begeleiding van coach Freek van der Valk werd onderstaand stappenplan uitgewerkt:

  • Leveren van informatie en toelichting uit België, feedback op toepasbaarheid databronnen, design van de viewer
  • Opstellen commerciële afspraken, internationale zichtbaarheid en domeinkennis
  • Design, ontwikkeling en testen van “SymPark” oplossing
  • Verwerken en inregelen proces voor de aangeleverde (sensor)data
  • Live productieomgeving
Uitvoering

Het project is geheel conform plan en ruim binnen de planning afgerond. Afwijkingen zijn er enkel geweest in de volgorde en uitvoering van het datamanagement.
De oorspronkelijke werknaam “ParkPal” is gedurende het project aangepast. Het product heeft nu als commerciële naam “Sympark” : www.sympark.be

Meerwaarde

Het resultaat van de samenwerking is een geautomatiseerd dataplatform voor België waar op real-time relevante parkeersensoren voor de eindgebruikers kan worden gevisualiseerd en als tool ingezet kan worden voor gemeentes, partners en klanten.
Het in Nederland bewezen businessmodel (e.g. ANWB, YellowBrick, MyOrder 1mln eindgebruikers), waarbij informatie dient als basis voor diverse reservering- en betalingsapps voor parkeren en deelautoleveranciers is nu ook beschikbaar in België. De commerciële opvolging van het traject is in volle voorbereiding.

Toekomst

De “Sympark”-toepassing wordt door Yellowbrick Belgium aangeboden aan gemeentes in België. Voor service-providers komt deze informatie ter beschikking om op te nemen in hun app’s en websites (via het Monotch API platform) zodat deze kan gebruikt worden voor aanvullende diensten zoals reserveren en betalen via zone/ SMSparkeren, navigatie en reisadvies.