Totaalinspectie sluisconstructie

De totaalinspectie van de Diazkade toont aan dat onbemande systemen goed in staat zijn inzicht te creëren op plaatsen waar reguliere inspectiemethoden niet inzetbaar zijn, omdat het te gevaarlijk, te tijdrovend of simpelweg niet praktisch is.

Het in kaart brengen van havensluizen en andere haven gerelateerde infrastructuren waar geen plannen van bestaand zijn is een grote uitdaging. Naast het probleem van de toegankelijkheid dient er ook een combinatie van verschillende meettechnieken gecombineerd te worden.

Idee
Scope van dit samenwerkingstraject is als Nederlands bedrijf een testcase in Vlaanderen uit te rollen op een bestaand en actief sluizencomplex waar geen bouwplannen van bestaan. De volgende meettechnieken worden hierbij gecombineerd: photogrammetry, 3D-scanning en survey coördinaten. Daarenboven zal een oplossing moeten ontwikkeld worden om de algoritmes van de Nederlandse meetprotocollen om te zetten naar de Belgische standaarden.
Plan
  • Verkennen van wet- en regelgeving inspectie en internationale samenwerking
  • Vaststellen van de informatiebehoefte
  • Bepalen van de functionele eisen voor de sluizen- en platforminspectie
  • Selecteren, installeren en uittesten van aangepaste datacollectors
  • Nederlandse meetprotocollen omzetten naar de Belgische standaarden
  • Pilot “totaalinspectie sluisconstructie”  
  • Oplevering inspectierapport volgens Belgische normen en standaarden
Uitvoering

Het project kende een voorspoedig verloop en alle mijlpalen werden dan ook tijdig behaald. In de loop van het project diende zich een verandering van de testlocatie aan waardoor de operationele scope enigszins veranderde.
De inspectie en meetdienst is toegepast op de draagconstructie van de Diazkade, die wel aan het sluizencomplex ligt, maar niet het sluizencomplex vormt.

Meerwaarde

Voor AquaSmartXL heeft het project ervoor gezorgd dat er binnen het project een nieuwe markt is aangeboord. Door de test is een bestaande innovatie op een nieuwe manier getest en gevalideerd, wat niet alleen een toegang tot de Belgische markt heeft gegeven, maar ook een bredere inzet van onze Aquatic Drones in het algemeen mogelijk heeft gemaakt. 

Toekomst

Er zijn via het project nog geen nieuwe klanten binnengehaald. Wel verwacht AquaSmartXL dat door het aanboren van deze nieuwe markt in de toekomst meer opdrachten en nieuwe projecten uitgevoerd gaan worden. De onderhoudstrajecten waar AquaSmartXL op inzet, hebben vaak een looptijd van 5 jaar of meer. Successen hierin dienen dan ook geleidelijk aan opgebouwd te worden rekening houdend met deze termijnen.