Vehicle2Home

De energietransitie is een van de meest actuele thema’s van het afgelopen decennium. Deze energievoorziening dient betaalbaar en betrouwbaar te zijn voor consumenten en voor bedrijven.
Eén van de belangrijke uitdagingen in de energietransitie is het opslaan van energie op momenten dat er een overschot is om deze te gebruiken wanneer er nood aan is. Het Vehicle2Home-principe (V2H) sluit hier dan ook perfect bij aan.

Idee
BePowered en PR Electronics gaan een samenwerking aan voor het doorontwikkelen van producten van beide partijen om te komen tot een laadoplossing voor elektrische voertuigen met software aangepast aan de Vehicle to Home (V2H) behoeftes. Concreet dient de besturingssoftware van BePowered aangepast te worden voor energiemanagement van elektrische voertuigen in plaats van huizen en wordt de geïntegreerde laadoplossing tijdens dit samenwerkingstraject getest op een Nissan leaf. Op het einde van het traject moet de V2H unit in staat zijn om de auto te ontladen volgens de noden van de woning met inachtneming van de benodigde reserve van de auto voor te rijden.
Plan

Om bovenstaande te realiseren werd het volgende stappenplan uitgewerkt:

 • Technologie-marktstudie slim (ont)laden
 • Aankoop en Levering Nissan leaf
 • Opmaak referentie-design van V2H toepassing en toeleveren van benodigde documentatie van omvormers + bijhorende testing met Nissan Leaf
 • Het maken van juridische en commerciële afspraken tussen de partners
 • Levering van omvormers
 • Testen communicatie met omvormers
 • Assembleren van eigen V2H testopstelling + bijkomende duiding
 • Ontwikkeling en toevoeging van energiesturingssoftware
Uitvoering

Het project is trager verlopen dan oorspronkelijk gepland. De levering van de wagen liep enkele maanden vertraging op wat uiteraard ook de testfase van de ontwikkelde omvormers achteruit geschoven heeft. Daarenboven is het project gaandeweg opgedeeld in 3 delen, namelijk:

 • Slim laden op kantoor
 • V2H thuis
 • Overkoepelend beheersplatform

Het voorlopige resultaat is een mooi tussenpunt in het oorspronkelijk vooropgestelde plan. De initiële engineering is achter de rug en mede tot stand gebracht door de inschakeling van het netwerk van het partnerbedrijf.
Via media-aandacht is de eerste aftoetsing met de markt gebeurd. Nu gaan we samen de productontwikkelingsfase in. 

Meerwaarde

Link2Innovate bood ons op een administratief laagdrempelige manier de kans om extra middelen en contacten aan te boren met het oog op nieuwe ontwikkelingen in ons Vehicle2Home-programma.

Dankzij de opstart van het samenwerkingstraject via Link2Innovate kwamen wij in contact met verschillende bedrijven uit het netwerk van PR Electronics. Dankzij die contacten kregen wij voldoende input om de engineering van onze V2H-toepassing verder uit te werken.

Toekomst

De acties die tijdens het project uitgevoerd werden, hebben geleid tot de vervolmaking van de engineering van het Vehicle2Home-project.
In de volgende fase dient dit nu omgezet te worden naar een product wat zal leiden tot een aantal field trials. Op basis van de feedback daarvan zal gezocht worden naar een valabel Business Model om het product commercieel uit te rollen.
Er zijn nog verschillende samenwerkingsvormen mogelijk die het partnership een langer toekomstperspectief bieden.