XD-M

Het piëzo-elektrisch effect is het verschijnsel dat kristallen van bepaalde materialen onder invloed van druk, bijvoorbeeld door buiging, een elektrische spanning produceren en andersom: er zijn materialen die vervormen als er een elektrische spanning op wordt aangelegd. Het woorddeel piëzo- is afgeleid van het Oudgriekse woord πιέζειν (piezein), dat drukken betekent.

Uiterst nauwkeurige positionering is één van de technologische toepassingen die gebruik maken van dit effect.

Idee
Xeryon zet sinds zijn oprichting in 2013 in op de ontwikkeling van piezo technologie onder de vorm van compacte en nauwkeurige eenassige piezo stages en drivers. Binnen het traject wordt een meerassige piezo driver ontwikkeld om meerassige piezo stages aan te sturen en te controleren. 
Plan
  • Opstellen van productspecificaties voor een meerassige piezo driver
  • Ontwerp & integratie connect-pcb
  • Validatie connect pcb
  • Integratie connect-pcb
  • Uitwerking go-to-market plan en strategie onder begeleiding van coach Luc Kindt
Uitvoering

Het samenwerkingstraject kende een voorspoedig verloop. Zoals voorzien is het elektronica-ontwerp uitgevoerd door Settels Savenije, in overleg met Xeryon. Het programmeren van de FPGA werd grotendeels uitgevoerd door Xeryon daar waar het programmeren van de microcontroller uitgevoerd werd door Settels Savenije. Beide stukken software werken feilloos samen. De communicatie tussen de host controller (PC) en de master driver is uitgevoerd door Xeryon.

De meerassige driver is gerealiseerd. Deze driver laat toe meerdere assen simultaan aan te sturen op basis van een eenvoudig communicatieprotocol. De feedback wordt op een gestructureerde en gesynchroniseerde manier teruggestuurd naar de host computer (PC). Het product is gevalideerd en goed bevonden. De meerassige driver is zelfs aan een aantal klanten verkocht.

Meerwaarde

De meerassige driver heeft ons een aantal nieuwe klanten opgeleverd, waaronder een multimational met een groot potentieel om naast meerassige systemen ook één-assige systemen af te nemen.

Daarnaast heeft de samenwerking met de coach ook een beter zicht op de markt opgeleverd en een boost gegeven aan de verkoop.

Toekomst

Beide partijen engageren zich om ook in de toekomst te blijven samenwerken. Momenteel is het moeilijk in te schatten wat de impact op de omzet en tewerkstelling bij Xeryon zal zijn in de nabije en verre toekomst. Vast staat dat Xeryon dankzij deze samenwerking een extra troef bezit om bestaande en nieuwe klanten te bedienen.